Przedszkole Miejskie nr 1 ,, Świat Bajeczki Jedyneczki"  
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

PROCEDURA FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA W CZASIE PANDEMII

Załączniki:

Spotkanie z rodzicami dzieci 3-letnich

 
 
Szanowni Rodzice- bardzo ważna informacja!!!
 
 
Zapraszam na spotkanie rodziców dzieci 3-letnich w dniu 3 września 2020r. w dwóch grupach:
 
1 grupa to  rodzice,  których nazawisko jest na literę od A do M.,-godz. 17:00
 
i
 
2 grupa to  rodzice, których nazwisko jest na literę od O do W.- godz. 17:45.
 
Bardzo prosimy o przybycie tylko jednej osoby od dziecka. 
 
 
Do przedszkola przychodzimy w maseczce, jest obowiązkowa dezynfekcja rąk, osoby tylko zdrowe, bez oznak jakiejkolwiek choroby
(katar, kaszel i inne) 

WAŻNE INFORMACJE ORGANIZACYJNE

W związku z  pandemią COVID-19 i wprowadzonymi obostrzeniami uprzejmie informuję, że nie odbędą się  spotkania adaptacyjne z rodzicami i dziećmi 3-letnimi.
 
W związku z powyższym, bardzo prosimy o dostarczenie w dniach 25 do 28 sierpnia, w godzinach od 6:30 do 16:00 niezbędnych rzeczy wyposażenia dla dziecka zawartych w załączniku.
 
 
 
WAŻNE
 
Ewidencja dzieci w przedszkolu odbywa się przez komunikator iPrzedszkole. W związku z tym proszę o wypełnienie i złożenie w przedszkolu bądź przesłanie  na aders mailowy placówki: p1@edu.gorzow.pl wypełnionego Formularza nadania konta w serwisie.
Koszt karty to 8,50 wraz z przesyłką. Rodzic zamawia tyle kart ile potrzebuje. Środki finansowe na karty przynosimy do przedszkola.
Załączniki:

 
 INFORMACJE DLA RODZICÓW DOTYCZĄCE ORGANIZACJI PRZEDSZKOLA W CZASIE PANDEMII COVID-19
 
1. Otwarcie przedszkoliprowadzonych przez Miasto Gorzów wielkopolski od 11 maja 2020r.
 
2. Dyrektor przedszkola poprzez platformę iPrzedszkole do dnia 7 maja 2020r. określi dyzspozycyjność placówki, ilość grup i maksymalna liczbę dzieci objętych opieką. Z organizacji zostana wyłączone sale bez dostępu do do łazienki  oraz sale przejściowe.
 
3. Liczebność grupy wynosi do 12 dzieci, w sytuacjach wyjątkowych za zgodą organu prowadzącego może byc zwiększona o 2 dzieci z zachowaniem zasady minimalnej przestrzeni do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali, nie mniejsza niż 4m2 na dziecko i każdego opiekuna.
 
4. Wszystkie szczegółowe informacjie, procedury i wzory oświadczeń będą dostępne dla rodziców na platformir iPrzedszkole.
 
5.Rodzice zainteresowani umieszczeniem dzieci w placówce przedszkolnej powinni w terminie do 8 maja do godz. 10.00 przesłać poprzez komunikator iPrzedszkole  wymagane oswiadczenia.
 
6. Mozliwość korzystania z wychowania przedszkolnego jest adresowana przede wszystkim do rodziców , do których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagaja przebywania poza miejscem zamieszkania.
 
7.W przypadku większej liczby chetnych niz miejsc, pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pracowników przedszkoli i żłobków, dzieci obojga rodziców pracujących.
 
8. 8 maja do godz. 14 rodzic poprzez komunikator zostanie powiadomiony o zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola.
 
9. rodzice na bieżąco informowani będa o pojawiających się wolnych miejscach.
 
10. Do przedszkola będzie można dopisać dziecko tylko w przypadku rezygnacji innego dziecka.
 
11. dziecko posyłane do przedszkola powinno być zdrowe- bez objawów chorobowych, alergii, chorób przewlekłych.
 
12. aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę, rodzic zobowiazany jest do przekazywania dyrektorowi istotnych informacji o stanie zdrowia swojego dziecka.
 
13. Nie należy posyłać dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie  lub w izolacji.
 
14. Rodzic zobowiazany jest do przyprowadzania i odbierania dziecka w rękawiczkach i maseczce ochronnej. Dziecko, które ukończyło 4 lata musi mieć zapewnioną indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.
 
15.Przyjmownie dzieci do przedszkola odbywać się będzie do godz. 8.15. Prze wejściem do przedszkola rodzic/prawny opiekun przyprowadzający dziecko będzie miało dokonany pomiar temperatury ciała. Podwyższona temperatura u dziecka lub rodzica eliminuje przyjęcie dziecka do placówki.
 
16. Pracownik może także odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola wtedy, gdy zauważy oznaki infekcji.
 
17. Rodzice w oczekiwaniu na pomiar temperaturymuszą zachowywać dystans społeczny w sytosunku do pracowników przedszkola jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący min. 2m2.
 
18.Dziecko przyprowadza i odbiera tylko jedna osoba dorosła i zdrowa.
 
19. dziecko do przedszkola nie może przynosić niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.
 
20. Podczas pobytu w przedszkolu nie będa organizowane dzieciom żadne wyjścia poza placówkę, spacery czy też wycieczki. Dzieci pod nadzorem nauczycieli moga korzystać z istniejącego na terenie przedszkola plau zabaw, na którym wyznaczone zostaną sektory do przebywaniaposzczególnych grup.
 
21. W przypadku wystapienia objawów jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru, kaszlu, gorączki, dziecko zostanie umieszczone w izolatorium ( wydzielone pomieszczenie) a rodzic/opiekun zostanie pinformowany telefonicznie i ma obowiązek niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola. Do czasu przyjazdu rodzica, opiekę sprawuje wyznaczony przez Dyrektora pracownik.
 
22. W przypadku zakażenia koronawirusem, przedszkole będzie postepować zgodnie z wytycznymi Głównego inspektora sanitarnego.
 
23. Na podstawie powyższej informacji każde przedszkole opracowuje wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa.

 

 
Ostatnio dodane zdjęciawięcej ...
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...